Expedient 582/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de manteniment del Parc del Riu Llobregat
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A
Termini de la pròrroga:
24/01/2019
Import pròrroga (IVA exclòs):
132.094,56 €
Prova: $provaURL