Expedient 500363/10

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al Barcelonès Nord i altres municipis.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
TUSGSAL
Termini de la pròrroga:
4 anys
Import pròrroga (IVA exclòs):
173.731.202,33
Prova: $provaURL