Expediente 500363/10

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al Barcelonès Nord i altres municipis.
TUSGSAL
Prova: $provaURL