Expedient 2907/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei públic de transport adaptat en autobús i transport individual adaptat de persones amb mobilitat reduïda dels municipis i l'Hospitalet de Llobregat.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
FRACCTAL S.C.P.
Termini de la pròrroga:
Fins 31/03/2018
Import pròrroga (IVA exclòs):
30.148,65 € (IVA exclòs)
Prova: $provaURL