Expediente 2907/15

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei públic de transport adaptat en autobús i transport individual adaptat de persones amb mobilitat reduïda dels municipis i l'Hospitalet de Llobregat.
FRACCTAL S.C.P.
Prova: $provaURL