Expedient 2413/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de Rreprografia de l'AMB
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
ARTES GRAFICAS AUXLIARES DEL LIBRO SL
Termini de la pròrroga:
2 anys
Import pròrroga (IVA exclòs):
121.000,00 €
Prova: $provaURL