Expedient 1827/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei per a la realització d'informes sobre la qualitat dels autobusos dels serveis de transport públic de gestió indirecta de l'AMB.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
FRACCTAL S.C.P.
Termini de la pròrroga:
31/05/2020
Import pròrroga (IVA exclòs):
45.375,00 €