Expediente 1827/16

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei per a la realització d'informes sobre la qualitat dels autobusos dels serveis de transport públic de gestió indirecta de l'AMB.
FRACCTAL S.C.P.