Expedient 901317/19

Tornar
Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Col·laboració tècnica específica durant l'execució de les obres per l'adaptació del projecte constructiu de reurbanització de la plaça del Castell a Castelldefels.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
3.660,00 €
Empresa adjudicatària:
SEGOS MANAGEMENT, S.L.