Expediente 901317/19

Volver
Tipo:
Contratos menores
Objeto del contrato:
Col·laboració tècnica específica durant l'execució de les obres per l'adaptació del projecte constructiu de reurbanització de la plaça del Castell a Castelldefels.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
3.660,00 €
Empresa adjudicataria:
SEGOS MANAGEMENT, S.L.