Contractes formalitzats

En aquest espai es publiquen els contractes formalitzats per l'AMB, en compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llistat complet de contractes de l'AMB (darrera actualització 20/11/2019).