Expedient 900757/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Treballs mecànics de renovació de la xarxa d'aigua potable de l'àmbit de les obres del projecte de reforma de l'Avinguda Barcelona i l'Avinguda València, trams 2 i 3 al terme municipaal de Molins de Rei.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
177.541,41 €
Empresa adjudicatària:
FCC AQUALIA, S.A.
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: