Expediente 900757/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Treballs mecànics de renovació de la xarxa d'aigua potable de l'àmbit de les obres del projecte de reforma de l'Avinguda Barcelona i l'Avinguda València, trams 2 i 3 al terme municipaal de Molins de Rei.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
177.541,41 €
Empresa adjudicataria:
FCC AQUALIA, S.A.
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: