Expedient 900202/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei contracte analítiques addicionals necessàries per completar la llista de paràmetres de control de la campanya de demostració de la ERA del Prat de Llobregat
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
28.000,00 €
Empresa adjudicatària:
LABAQUA SA
Òrgan de contractació:
Vicepresidència Àrea Medi Ambient
Data de signatura: