Expediente 900202/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Servei contracte analítiques addicionals necessàries per completar la llista de paràmetres de control de la campanya de demostració de la ERA del Prat de Llobregat
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
28.000,00 €
Empresa adjudicataria:
LABAQUA SA
Órgano de contratación:
Vicepresidència Àrea Medi Ambient
Fecha de firma: