El parc de les Aigües s’obre al públic després d’una transformació patrimonial i paisatgística

| Tema: Patrimoni

6.379,45 m2 restaurats que milloren l’accessibilitat, els elements arquitectònics i la vegetació. Les actuacions, amb un cost de 371.587,26 €, s’han cofinançat amb fons europeus FEDER

Montcada i Reixac

Aquest mes de gener han finalitzat les obres de restauració i millora del parc de les Aigües de Montcada i Reixac, que forma part de la xarxa metropolitana de patrimoni. Les actuacions s’han fet en una superfície de 6.379,45 m2  amb la transformació de la Casa de les Aigües, la Casa de la Mina i el rec Comtal. Les obres han tingut un cost total de 371.587,26 €, dels quals 123.966 € provenen dels fons FEDER

El projecte ha incidit en la millora de la qualitat paisatgística i ambiental, en la millora de l’accessibilitat i en la restauració dels elements construïts singulars

Les principals intervencions que s’han portat a terme són les següents:

  • Millora de l’accessibilitat al rec Comtal com a espai patrimonial. Se’n permet l’ús universal i no discriminatori i es manté l’accessibilitat durant les tasques de manteniment. Es plantegen recorreguts i solucions que conviuen amb la inundabilitat variable del rec, de manera que es garanteix en tot moment que s’hi pugui circular amb seguretat.
  • Augment de la visibilitat del traçat del rec per potenciar-ne els valors històrics i paisatgístics i, a la vegada, augmentar-ne la seguretat des d’una perspectiva de gènere.
  • Restauració dels elements constructius singulars per protegir-los de la degradació causada pel pas del temps.
  • Implementació de materials sostenibles i saludables com la fusta natural o el formigó a paviments i proteccions.
  • Introducció de vegetació aquàtica i potenciació del rec com a recurs hídric.
  • Restauració de la font i el brollador modernista del jardí romàntic, obra de l’arquitecte Rovira i Trias.

 

El parc i el seu valor patrimonial

El parc de les Aigües, al sud de la ciutat de Montcada i Reixac i entre els barris de la Ribera i Can Sant Joan, és un dels espais públics més importants del municipi i l’únic espai verd proper al centre de la vila. Limita a l’est amb el riu Besòs i a l’oest amb les vies del tren i amb la C-33.

En l’actualitat forma part de la xarxa de parcs metropolitans, que gestiona de manera integral l’AMB, i ofereix diversos serveis, com el Museu de la Casa de les Aigües, jocs infantils, jocs per a gent gran, elements de gimnàstica, cistelles de bàsquet, pista de monopatins, pistes de petanca, taules de pícnic, porteries de futbol, fonts d’aigua potable i aparcament de bicicletes.

Els valors patrimonials són el que li confereix la qualitat d’indret únic de la ciutat: les seves edificacions d’interès historicoarquitectònic, el jardí romàntic, la vegetació a base d’arbres autòctons caducifolis, però, sobretot, la relació directa del parc des de l’època romana amb l’aigua, el rec Comtal (s. X) i el recinte dels pous de la Casa de les Aigües (s. XVIII). L’aigua ha estat, per a Montcada i Reixac, un element determinant, i el parc de les Aigües n’és el símbol.

  • Rec Comtal: antiga infraestructura hidràulica de més de 12 km que els comtes de Barcelona van fer construir al segle X. Inicialment servia per moure molins, i a partir del 1703 per abastir d’aigua la Ciutat Comtal. Era un gran canal a cel obert amb murs de pedra de Montjuïc, que resseguia part de l’antic aqüeducte romà i desembocava al mar.
  • Casa de la Mina: edifici construït el 1778 per aprofitar les aigües subterrànies del riu Besòs. Les galeries de la mina vella de Montcada, que fan quasi 1,5 km, acabaven a la Casa de la Mina o Reixagó, que actuava com a protecció a la boca de la mina. Actualment, l’edifici és un casal de gent gran.
  • Casa de les Aigües: central d’extracció i bombament d’aigua de l’aqüífer del Besòs construïda el 1879 per Antoni Rovira i Trias. En funcionament fins l’any 1985, aquest conjunt arquitectònic amb trets modernistes s’ha anat restaurant per fases i actualment se’n poden visitar la majoria de sales.

Molts d’aquests importants valors patrimonials, que distingeixen el parc, han envellit o s’han deteriorat amb el pas del temps. Molts no havien estat mai objecte de cap restauració. Amb aquesta reforma, doncs, s’ha posat fi a la degradació que patien.

Enllaços relacionats
Projectes relacionats
On
Marker
Montcada i Reixac