PEPNat i MPGMCo

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo) tenen com a objectiu comú la protecció, conservació i millora del patrimoni natural i els valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals de la serra de Collserola, declarada parc natural l'any 2010 (Decret 146/2010, del 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc).

AVÍS

Dimarts 6 d'abril de 2021, la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). Més informació