Enquestes usuaris parcs 2021

Principals resultats de l'estudi sobre els usuaris dels parcs metropolitans
Imatge de la publicació
Subject:
Parks
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Informative
Edition:
Informe
Supports:
Electronic

Enquesta als usuaris dels parcs metropolitans 2021

Download

Synopsis

Aquest document resumeix els principals resultats de l'estudi sobre els usuaris dels parcs que gestiona l'AMB. En l'edició de 2021 s'han fet 5.713 entrevistes en 47 dels 52 parcs de la xarxa. El procediment del mostreig ha estat polietàpic, estratificat per pacs en funció de si els dies eren feiners o festius i per conglomerats (de dilluns a diumenge). La selecció de persones ha estat aleatòria, entre les 9.00 i les 21.00 hores.

Author:
Promoció i Conservació de l'Espai Públic
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2021
Available languages:
Catalan
Related links