Enquestes usuaris parcs 2021

Principals resultats de l'estudi sobre els usuaris dels parcs metropolitans
Imatge de la publicació
Tema:
Parques
Público:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipo:
Informativo
Edición:
Informe
Soportes:
Electrónico

Enquesta als usuaris dels parcs metropolitans 2021

Descargar

Sinopsis

Aquest document resumeix els principals resultats de l'estudi sobre els usuaris dels parcs que gestiona l'AMB. En l'edició de 2021 s'han fet 5.713 entrevistes en 47 dels 52 parcs de la xarxa. El procediment del mostreig ha estat polietàpic, estratificat per pacs en funció de si els dies eren feiners o festius i per conglomerats (de dilluns a diumenge). La selecció de persones ha estat aleatòria, entre les 9.00 i les 21.00 hores.

Autor:
Promoció i Conservació de l'Espai Públic
Editorial:
AMB
Lugar y fecha:
Barcelona 2021
Idiomas disponibles:
Catalán
Enlaces relacionados