Enquestes platges 2022

Informe general
Platja
Subject:
Beaches
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Informative
Edition:
Yearbooks and reports
Supports:
Electronic

Enquesta als usuaris de les platges metropolitanes 2022

Download

Synopsis

Aquest document resumeix els principals resultats de l'estudi sobre l'ocupació de les platges gestionades per l'AMB. L'objectiu d'aquest estudi és doble. D'una banda, determinar el nombre d'usuaris que ocupen les platges del conjunt de municipis que en tenen i que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i, d'altra banda, conèixer la satisfacció dels usuaris d'aquestes platges, així com els hàbits d'ús i el perfil sociodemogràfic.

Author:
IERMB - AMB
Publisher:
AMB
Available languages: