• | Theme: Infrastructures, International Relations

  RiConnect Project, URBACT

  The aim of the new network is to rethink, transform and integrate mobility infrastructure

 • | Theme: Environmental Education, Parks, Beaches

  Nous projectes d'ApS

  Aquest curs es faran 42 projectes als parcs i les platges metropolitans

 • | Theme: Cartography

  Nous mapes topogràfics

  El Geoportal de Cartografia ha actualitzat 447 fulls del mapa topogràfic metropolità

 • | Theme: International Relations

  CITYNET visits the AMB

  This network of cities in the Asian Pacific region is interested in energy efficiency

 • | Theme: Environmental Education, Parks, Beaches, Rivers

  Inauguració del 14è cicle d'activitats

  Es presenta el programa d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans

 • | Theme: Biodiversity, Parks, Beaches

  Papallones: indicadors de biodiversitat

  Resultats de l'anàlisi de la gestió sostenible dels prats i les zones dunars

 • | Theme: Parks, Beaches

  Parcs i platges actius

  Prop de 61.000 persones han participat a les activitats de descoberta d'aquests espais

 • | Theme: Metropolis

  Nusos i cruïlles

  Es convoca un concurs d'idees per repensar les infraestructures viàries

 • | Theme: Litoral, Beaches

  Evitar la regressió de les platges

  Es presenten estudis previs per a un pla d'estabilització del litoral metropolità