Sessions

Documentació de les sessions realitzades

Públic assistent a una sessió del Consell en l'auditori de l'AMB
2017

Sessió 11.07.2017
Acta de la sessió
Nota de premsa

Sessió 12.01.2017
Acta de la sessió
Nota de premsa


Up
2016

Sessió de constitució 11.07.2016

Ordre del dia
Acta de la sessió
Nota de premsa


Up