L'AMB ha presentat avui al V Consell de Mobilitat un projecte per millorar la seguretat viària dels ciclistes a la C-31

| Tema: Bicicleta, Mobilitat i transport, Mobilitat sostenible

El projecte busca reduir l'accidentalitat dels ciclistes de carretera en el tram metropolità de l'eix viari, on, entre el 2013 i el 2017 hi ha hagut 28 accidents amb alguna bicicleta implicada. L'AMB ha analitzat aquesta proposta amb la Generalitat de Catalunya, la titular de la via, que s'ha mostrat receptiva a fer millores per garantir una circulació segura. L'AMB també ha recordat el desplegament de la ZBE Rondes de Barcelona: l'entrada en vigor, l'1 de desembre de 2018, de la restricció de circulació de les motos més contaminants en cas d'episodi de contaminació i el conjunt d'accions per fer la ZBE permanent el 2020.

V Consell Mobilitat

L'AMB ha presentat avui dimecres al V Consell de Mobilitat un projecte de millora de seguretat viària per als ciclistes a la C-31. Durant el Consell de Mobilitat, que aglutina tots els agents socials de la metròpolis implicats en la mobilitat, l'AMB també ha recordat el calendari d'implementació de la ZBE Rondes de Barcelona, la creació del nou servei de bici pública E-Bicibox, que es posarà en marxa a principis del 2019, i les recomanacions metropolitanes per als vehicles de mobilitat personal (VMP) que l'AMB va presentar ahir dimarts, 3 d'octubre.

També s'han explicat els avenços en l'elaboració del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) i les noves funcionalitats de l'app AMB Mobilitat, que es presentaran en la propera Fira Smart City Expo World Congress (SMWC).

Projecte de millora de circulació i seguretat viària dels ciclistes a l'autovia C-31
L'autovia C-31 és una via ràpida que connecta diferents municipis de la metròpolis de Barcelona: l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. La velocitat de circulació, de fins a 120 km/hora, dificulta la convivència entre els ciclistes esportius i les parades d'autobús i les seves incorporacions.

Entre el 2013 i el 2017 s'han registrat 28 accidents de bicicletes a la carretera C-31, entre la C-32 i el pont del riu Llobregat. Aquest accidents suposen el 13% de l'accidentalitat del tram. El dia amb més accidentalitat és diumenge, seguit pel dissabte, ja que són dies en què els col·lectius de ciclistes surten més a la carretera.

Per rebaixar aquestes xifres, l'AMB presenta un projecte amb mesures senzilles que possibiliten, sense haver der fer una gran obra, augmentar la seguretat viària en un tram de 7 km, entre el tram comprès entre Castelldefels (km 180) i l'enllaç de Viladecans-les Filipines (km 187). Justament, aquest és el tram que registra un volum de ciclistes més elevat.

En aquest sentit, l'AMB ha analitzat aquesta proposta amb la Generalitat de Catalunya, que és la titular de la via, que s'ha mostrat receptiva.

Les principals actuacions de millora proposades per l'AMB passen per l'ampliació del pont de la C-31 sobre el riu Llobregat i actuacions a la C-31 que es basen en la millora de la seguretat viària dels usuaris de bicicletes de carretera que poden circular pels vorals de l'autovia.

Les mesures de millora proposades per l'AMB al tram de la C-31 entre Castelldefels i l'enllaç de les Filipines són:

  • Estrènyer els carrils de circulació de vehicles a 3,30 metres, per permetre eixamplar el voral.
  • Donar continuïtat al voral, amb una amplada mínima d'1,4 metes (preferentment, 2 metres).
  • Crear una banda rugosa i separació de 0,30 metres entre el voral i el carril dret de circulació.
  • Reduir la velocitat màxima en tot el tram a 80 km/h en els dos sentits.
  • Moure elements d'abalisament en els accessos i sortides a la via.
  • Pintar una banda de color en encreuaments de trajectòries (entrades i sortides al tronc de la C-31).
  • Instal·lar senyals informatius grans i més visibles de perill de circulació de bicicletes.
  • Reforçar la senyalització vertical i horitzontal recordant la circulació de bicicletes pel voral de manera que sigui més visible
En conclusió, l'actuació en un tram genèric de la C-31 correspondria a una calçada amb els dos carrils de circulació de 3,30 metres d'amplada i situar el voral exterior per a la circulació de bicicletes amb una amplada mínima d'1,40 metres, separat del carril de circulació per una línia de 30 centímetres d'amplada amb ressalts, tot eliminant els obstacles que hi pugui haver al voral i reforçant la senyalització.

Segona fase de desplegament de la zona baixes emissions
L'1 de desembre de 2017 l'AMB, amb l'Ajuntament de Barcelona i els altres quatre municipis implicats, van posar en marxa la zona baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona (ZBE Rondes Barcelona), dins la qual no poden circular els vehicles més contaminants (sense etiqueta ambiental) els dies laborables, de dilluns a divendres, de les 7 del matí a les 8 del vespre. La restricció de trànsit és, fins el 2019, de caràcter temporal. Només en casos d'episodis de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2). A partir del 2020, aquesta restricció passarà a ser permanent, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 h, per a tots els vehicles sense etiqueta.

Es referma, doncs, el full de ruta previst i, a partir de l'1 de desembre de 2018, l'AMB ha recordat que també s'inclouen en les restriccions les motocicletes i ciclomotors, cosa que impedirà que circulin les que no disposen d'etiqueta ambiental.

Per tant, a partir d'aquesta data, l'AMB recorda que en cas d' episodi de contaminació per NO2, les motos (motocicletes, ciclomotors, tricicles i quadricicles) sense etiqueta de la DGT (Zero, Eco, C i B) no podran circular dins de la ZBE Rondes de Barcelona.

"Això és una mostra clara que s'estan aplicant les restriccions escalonadament, però sense punt de retorn", exposa el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda.

El 2020, les restriccions afectaran, ja permanentment, la resta de vehicles contaminants: autocars, camions, resta de furgonetes i altres vehicles sense etiqueta DGT pels seus elevats nivells d'emissió de contaminants.

Per aquest motiu, durant els darrers mesos s'ha estat treballant intensament en el desplegament del sistema de control automàtic mitjançant càmeres i un reglament metropolità de registre de vehicles estrangers i autoritzats.

L'AMB recorda que la zona de baixes emissions engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca – Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes) i part dels municipis limítrofs amb les rondes: Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Implicació del teixit associatiu i veïnal, les empreses i el món universitari
El Consell de Mobilitat va néixer el juliol del 2016 amb la voluntat d'aglutinar tots els agents socials de la metròpolis implicats en la mobilitat i assentar les bases per dibuixar i fer realitat, entre tots, una mobilitat metropolitana molt més neta i sostenible.

El Consell de Mobilitat de l'AMB compta amb un total de 208 representants permanents i es reuneix de manera ordinària dos cops l'any. Entre les més de dues-centes persones que el componen, hi ha un representant de cada municipi metropolità, un representant de cada grup polític metropolità i desenes d'associacions, federacions i organitzacions empresarials.