Plans de mobilitat a Europa: Nantes, Hèlsinki, Frankfurt, Manchester i Copenhaguen (3)

Back

Col·lecció del PMMU "Publicació 3" (jornades 26 de setembre de 2014 i 28 de gener de 2015)

PMMU 3
 • Subject: Mobility and Transport
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Plans and programmes
 • Supports: Electronic, Paper
Synopsis

La col·lecció "Publicacions del PMMU" és el recull documental del procés de redacció (workshops i ponències) del Pla metropolità de mobilitat urbana, que ha d'ajudar a la seva difusió i participació.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  25/06/2015
 • Available languages:
  Catalan
 • DL:
  B 14351-2015
 • ISBN:
  2385-3441

Viewer