Plans de mobilitat a Europa: Nantes, Hèlsinki, Frankfurt, Manchester i Copenhaguen (3)

Volver

Col·lecció del PMMU "Publicació 3" (jornades 26 de setembre de 2014 i 28 de gener de 2015)

PMMU 3
 • Tema: Movilidad y transporte
 • Público: Especializado
 • Tipo: Técnico
 • Edición: Planes y programas
 • Soportes: Electrónico, Papel
Sinopsis

La col·lecció "Publicacions del PMMU" és el recull documental del procés de redacció (workshops i ponències) del Pla metropolità de mobilitat urbana, que ha d'ajudar a la seva difusió i participació.

 • Autor:
 • Editorial:
  AMB
 • Lugar:
  Barcelona
 • Fecha de publicación:
  25/06/2015
 • Idiomas disponibles:
  Catalán
 • DL:
  B 14351-2015
 • ISBN:
  2385-3441

Visor