Potencial d'energia solar a l'àrea metropolitana de Barcelona

Potencial d'energia solar a l'àrea metropolitana de Barcelona
Strategic axis:
Energy and climate change
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Collaborators:
Barcelona Regional

Potencial d'energia solar a l'àrea metropolitana de Barcelona

Download

Description

A partir de la radiació anual, modelització LiDAR i la delimitació de les cobertes aptes segons diferents criteris, s'ha obtingut un resultat estimatiu del potencial màxim d'energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions dels municipis que conformen l'AMB