Potencial d'energia solar a l'àrea metropolitana de Barcelona

Potencial d'energia solar a l'àrea metropolitana de Barcelona
Eje estratégico:
Energía y cambio climático
Fecha de publicación:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Colaboradores:
Barcelona Regional

Potencial d'energia solar a l'àrea metropolitana de Barcelona

Descargar

Descripción

A partir de la radiació anual, modelització LiDAR i la delimitació de les cobertes aptes segons diferents criteris, s'ha obtingut un resultat estimatiu del potencial màxim d'energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions dels municipis que conformen l'AMB