Depuradora del Prat de Llobregat

Subject:
Water, Sustainability
Type:
Guided visit
Public:
Formació reglada, Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
When:
From to (Save)
Where:
Depuradora del Prat de Llobregat, Polígon Ind. Pratense, C. 100, s/n, 08820, El Prat de Llobregat  (Map)
Promoters:
AMB
Programme:
Compartim un futur

Registration

Description

L'EDAR del Prat de Llobregat és una de les plantes de sanejament d'aigües residuals més grans i modernes d'Europa. La visita s'inicia amb una introducció a l'aula ambiental que contextualitza la instal·lació dins dels sistema de gestió de les aigües residuals i el paper que hi desenvolupa l'AMB, seguida d'una visita a la planta per observar els diferents processos. S'hi podran veure els sistemes de pretractament i de tractament primari i secundari, així com obtenir una visió general del tractament de fangs i la seva metanització. Aquesta planta no només depura l'aigua, sinó que també la regenera, és a dir, hi efectua més processos per tal d'obtenir-ne una qualitat més elevada, i així poder-la utilitzar per a altres usos (reg, usos municipals, infiltració a l'aqüífer, etc.). Quan s'acaba la visita, es retorna al punt d'inici per tal d'elaborar les conclusions i reflexionar sobre la responsabilitat de cada usuari de cara a fer una gestió sostenible de l'aigua.

Les explicacions, la dinamització i els recursos de l'activitat són en català. També es pot fer l'activitat en castellà, en anglès i en francès.

Consulteu les activitats prèvies i posteriors al catàleg. 

NOTA: l'edat mínima per accedir a la instal·lació és de 12 anys.

Durada

En cas d'un sol grup: 2 h

En cas de 2 grups simultanis: 1 h 30 min

Horaris

De dilluns a divendres a les 10 h, 11.30 h i 15.30 h. 

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de cada temporada s'inicia l'1 de juliol.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Requeriments i material imprescindible

  • Calçat tancat, sense tacó i còmode.
  • Pantalons llargs.
  • Gorra i protector solar en els mesos de calor.

Objectius  

  • Contextualitzar la instal·lació en relació amb el cicle urbà de l'aigua i dins del sistema de sanejament metropolità.
  • Conèixer el funcionament del procés de depuració de l'EDAR del Prat i els seus usos posteriors.
  • Evidenciar la relació entre la gestió de l'aigua i el sanejament amb el canvi climàtic.
  • Distingir i aprofundir sobre els diferents processos i tècniques que tenen lloc en el procés de depuració de l'aigua i la gestió dels residus generats.
  • Consolidar els hàbits sostenibles en relació amb l'ús de l'aigua.
  • Conscienciar del valor de l'aigua (econòmic i ambiental) i de l'obligació de retornar-la al medi en un estat adequat.

Adaptació NESE

En cas d'un o més participants amb necessitats específiques de suport educatiu, cal consultar amb assessoria.compartim@amb.cat.

L'activitat NO està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. 

Marker
Depuradora del Prat de Llobregat Polígon Ind. Pratense, C. 100, s/n, 08820, El Prat de Llobregat
How to get there?
Transport nearby...
Related publications
Related facilities