Estratègia de gestió del carboni 2011-2015 (Balanç 2017)

Balanç i resum executiu 2017
Estratègia de gestió del carboni 2011-2015
Subject:
Climate Change
Public:
especialitzat
Type:
Tècnic
Edition:
Dossier
Supports:
Electronic

Balanç, informe de seguiment i presentació de la nova etapa

Download

Estratègia de gestió del carboni 2011-2015. Resum executiu 2017

Download

Synopsis

L'Estratègia de Gestió del Carboni de l'AMB 2011-2015 estableix un objectiu de reducció de les emissions per a l'any 2015 del 10% respecte l'any base de càlcul 2011 i determina el pla d'acció necessari per assolir-lo.

Author:
Direccició de Serveis Ambientals Generals (AMB)
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2015
Available languages:
Catalan
Related links