Estratègia de gestió del carboni 2011-2015 (Balanç 2017)

Balanç i resum executiu 2017
Estratègia de gestió del carboni 2011-2015
Tema:
Canvi climàtic
Públic:
especialitzat
Tipus:
Tècnic
Edició:
Dossier
Suports:
Electrònic

Balanç, informe de seguiment i presentació de la nova etapa

Descarregar

Estratègia de gestió del carboni 2011-2015. Resum executiu 2017

Descarregar

Sinopsi

L'Estratègia de Gestió del Carboni de l'AMB 2011-2015 estableix un objectiu de reducció de les emissions per a l'any 2015 del 10% respecte l'any base de càlcul 2011 i determina el pla d'acció necessari per assolir-lo.

Autor:
Direccició de Serveis Ambientals Generals (AMB)
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2015
Idiomes disponibles:
Català
Enllaços relacionats