Habitatge i COVID-19

Back

| Subject: Housing | Author: AMB

Enquesta per analitzar com la pandèmia ha afectat el sector de l'habitatge

Conjunt d'edificis


Enquesta per analitzar com la pandèmia ha afectat el sector de l'habitatge