Habitatge i COVID-19

Volver

| Tema: Vivienda | Autor: AMB

Enquesta per analitzar com la pandèmia ha afectat el sector de l'habitatge

Conjunt d'edificis


Enquesta per analitzar com la pandèmia ha afectat el sector de l'habitatge