Principals estratègies, plans i programes sectorials en matèria de sostenibilitat

Back
Documents PSAMB 2014-2020
  • Publication date:
  • Author: Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Principals estratègies, plans i programes sectorials en matèria de sostenibilitat

    Download

Description

Aquest document fa una recopilació dels principals estratègies, plans i programes en matèria de sostenibilitat a diferents escales: europea, estatal, catalana, metropolitana i municipal. Els plans actuals oscil·len, majoritàriament, amb horitzons 2015-2020. Per tant, s'efectuaran revisions successives d'aquestes figures sectorials per tal d'actualitzar-los.

Viewer

Principals estratègies, plans i programes sectorials en matèria de sostenibilitat

Prova: $provaURL