Principals estratègies, plans i programes sectorials en matèria de sostenibilitat

Documents PSAMB 2014-2020
Fecha de publicación:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB

Principals estratègies, plans i programes sectorials en matèria de sostenibilitat

Descargar

Descripción

Aquest document fa una recopilació dels principals estratègies, plans i programes en matèria de sostenibilitat a diferents escales: europea, estatal, catalana, metropolitana i municipal. Els plans actuals oscil·len, majoritàriament, amb horitzons 2015-2020. Per tant, s'efectuaran revisions successives d'aquestes figures sectorials per tal d'actualitzar-los.

Visor

Principals estratègies, plans i programes sectorials en matèria de sostenibilitat