Estratègia de gestió del carboni 2011-2015 (Balanç 2017)

Back

Balanç i resum executiu 2017

Estratègia de gestió del carboni 2011-2015
 • Subject: Climate Change
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Dossier
 • Supports: Electronic
 • Balanç, informe de seguiment i presentació de la nova etapa

  Download

 • Estratègia de gestió del carboni 2011-2015. Resum executiu 2017

  Download

Synopsis

L'Estratègia de Gestió del Carboni de l'AMB 2011-2015 estableix un objectiu de reducció de les emissions per a l'any 2015 del 10% respecte l'any base de càlcul 2011 i determina el pla d'acció necessari per assolir-lo.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  08/2015
 • Available languages:
  Catalan

Related links