Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

Programa metropolità de dinamització del mercat de treball i Programa metropolità de foment de la cohesió social
Portada
Subject:
Social Policies
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Tècnic
Edition:
Plans and programmes
Supports:
Electronic

1a convocatòria

Download

2a convocatòria

Download

Synopsis

L'objectiu d'aquest Pla és donar suport a les accions i iniciatives municipals destinades a la millora de les condicions i la qualitat de vida de la ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, reforçar la cohesió social i la convivència i facilitar l'accés a una feina digna, de manera que s'incrementi l'ocupació efectiva i de qualitat, i considerant prioritàries les persones més vulnerables amb dificultats personals i econòmiques (joves, dones, aturats de llarga durada, famílies amb tots els membres a l'atur i persones amb discapacitat).

Author:
Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2020
Available languages:
Catalan
Related links