Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

Back

Programa metropolità de dinamització del mercat de treball i Programa metropolità de foment de la cohesió social

Portada
 • Subject: Social Policies
 • Public: General
 • Type: Technical
 • Edition: Plans and programmes
 • Supports: Electronic
Synopsis

L'objectiu d'aquest Pla és donar suport a les accions i iniciatives municipals destinades a la millora de les condicions i la qualitat de vida de la ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, reforçar la cohesió social i la convivència i facilitar l'accés a una feina digna, de manera que s'incrementi l'ocupació efectiva i de qualitat, i considerant prioritàries les persones més vulnerables amb dificultats personals i econòmiques (joves, dones, aturats de llarga durada, famílies amb tots els membres a l'atur i persones amb discapacitat).

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  30/07/2020
 • Available languages:
  Catalan

Related links