Impacte de les polítiques actives d'ocupació

Back

TROP Aprofundiment núm. 24

Portada
 • Subject: Informes d'aprofundiment
 • Public: General
 • Type: Informative
 • Edition: Informe
 • Supports: Electronic
Synopsis

Els imports destinats a polítiques actives d'ocupació han experimentat notables disminucions des de la crisi econòmica, tot i l'augment exponencial de les situacions de pobresa vinculades a la pèrdua d'ingressos, la manca d'ocupació o als canvis en la tipologia d'ocupacions.

Aquest informe té com a objectiu reflexionar sobre les polítiques d'ocupació i els seus efectes en el mercat de treball, per tal d'entendre com es reparteix la despesa efectuada en els municipis metropolitans i els reptes que generen.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  02/2020
 • Available languages:
  Catalan

Related links

Prova: $provaURL