Impacte de les polítiques actives d'ocupació

TROP Aprofundiment núm. 24
Portada
Tema:
Informes para profundizar
Público:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipo:
Informativo
Edición:
Informe
Soportes:
Electrónico

Informe d'aprofundiment 24

Descargar

Sinopsis

Els imports destinats a polítiques actives d'ocupació han experimentat notables disminucions des de la crisi econòmica, tot i l'augment exponencial de les situacions de pobresa vinculades a la pèrdua d'ingressos, la manca d'ocupació o als canvis en la tipologia d'ocupacions.

Aquest informe té com a objectiu reflexionar sobre les polítiques d'ocupació i els seus efectes en el mercat de treball, per tal d'entendre com es reparteix la despesa efectuada en els municipis metropolitans i els reptes que generen.

Autor:
Direcció: Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Edició i continguts: Institut Cerdà
Editorial:
AMB
Lugar y fecha:
Barcelona 2020
Idiomas disponibles:
Catalán
Enlaces relacionados