Taula sobre envelliment i soledat

| Subject: Social Policies

Celebració de la tercera Taula Social Metropolitana

Persona gran asseguda a un banc d'un parc

El 14 de juliol es va celebrar la tercera sessió de la Taula Social Metropolitana. Aquesta sessió va tractar l'envelliment i la soledat.

Una quinzena de tècnics municipals van participar en aquesta sessió, que es va desenvolupar en format híbrid. Alguns dels participants ho van fer de manera presencial i d'altres, virtualment.

A l'inici de la sessió, Albert Cónsola Clavé, responsable del projecte a l'Oficina de Polítiques Socials de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, va presentar la nova pàgina web de la Taula Social Metropolitana. Aquest apartat web recull la informació que es va generant al llarg de les diferents sessions de treball de la TSM: documents de treball, presentacions de projectes municipals, així com tots els elements de coneixement susceptibles de ser posats en valor per a la seva consulta. Tot seguit, es van dur a terme dues presentacions de projectes municipals, relatius a Sant Just Desvern i a Viladecans.

Projectes dels municipis

La cap de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, Maria Jesús Domínguez, va explicar les actuacions relatives als processos d'envelliment i situacions de soledat al municipi. El projecte planteja un conjunt d'accions definides per l'acompanyament preventiu a les persones grans que es troben en situació de solitud o que poden presentar el risc de patir-la. La detecció d'aquests casos prové dels serveis socials municipals i dels 84 habitatges amb serveis per a les persones grans de què disposa el municipi. El caràcter preventiu del projecte mostra la voluntat d'evitar arribar a situacions d'aïllament i el deteriorament personal que comporta. Mitjançant la participació d'un equip de tres persones, contractades per plans d'ocupació, es duen a terme accions de participació de les persones grans en els serveis, equipaments i projectes d'inclusió social del territori. El projecte preveu un abast de cinquanta persones, majoritàriament dones, d'entre setanta i noranta anys. Els reptes que es plantegen de cara al futur són aconseguir una contractació estable de l'equip que treballa en el projecte, ampliar el marge d'incidència social i diferenciar entre aquestes accions d'acompanyament i els serveis d'atenció domiciliària.

Després d'aquesta presentació, la cap de la Unitat Promoció Social Gent Gran i Dependència de l'Ajuntament de Viladecans, Bàrbara Vega, i la tècnica del Pla local d'acció comunitària (PLAC) Viladecans em Cuida, Marga Gómez, van explicar els diferents projectes i experiències municipals en l'àmbit de la gent gran al municipi. Van exposar que l'Ajuntament havia dut a terme un diagnòstic participat sobre la solitud, mitjançant tècniques com l'enquesta, els grups focals i les entrevistes a persones majors de setze anys. El resultat és que la solitud percebuda afecta tot el cicle vital, per bé que en les persones grans pren unes característiques pròpies a causa de la pèrdua de referents familiars i relacionals. La conclusió del diagnòstic és que el sentiment de solitud no comporta necessàriament aïllament social, i que, atesa la seva creixent extensió social, es requereixen serveis específicament pensats per pal·liar les vivències de solitud. A aquest efecte, el municipi disposa d'un Pla transversal de solitud. I, en el plantejament de Viladecans, la posada en marxa del PLACI és molt important, ja que emmarca les actuacions en matèria d'envelliment i solitud en clau comunitària.

Finalment, entre les intervencions posteriors a les exposicions, es va comentar que aquestes polítiques locals requereixen tant coordinació interna dels equips tècnics municipals així com elements de participació social. Hi ha la necessitat de veure la qüestió de la soledat com un problema social general, considerant els diferents moments vitals de la persona, però que entre les persones grans pren unes característiques que cal tractar específicament, que cal recuperar les polítiques d'envelliment actiu, de manera que el procés d'envellir no sigui només percebut des de la perspectiva de les necessitats d'atenció, sinó des del prisma de les oportunitats i la contribució social. 

Related documents
Where
Marker
Seu de l'AMB i en línia Barcelona