Seminari sobre inserció laboral

| Subject: Accessibilitat i discapacitat, Mercat laboral

"Inserció laboral de persones amb discapacitat des de la pràctica"

El dia 21 de juny l'AMB, amb la col·laboració de COCEMFE Barcelona, ha impulsat el seminari "Inserció laboral de persones amb discapacitat des de la pràctica".

S'ha iniciat el seminari amb la presentació institucional a càrrec Guillem Espriu, coordinador de programes de polítiques socials de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, i de Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE. Han fet èmfasi en el fet que és fonamental que es produeixi un canvi cultural en la societat on la formació és bàsica i que s'imparteixi des de la infància.

Hi han participat diferents testimonis (usuaris i personal tècnic d'inserció laboral) i han explicat les seves pròpies experiències. S'ha destacat, especialment, l'esperit de superació, un adequat acompanyament i una cultura empresarial basada en el talent, que són elements clau en el procés d'inclusió laboral. També s'ha destacat que l'acompanyament ha de ser personalitzat tant per a l'usuari com per a l'empresa i que s'ha de fer seguiment durant tot procés.

Iniciatives per afavorir l'autonomia de les persones amb discapacitat

El seminari s'ha celebrat dins del conveni que l'AMB i COCEMFE van iniciar l'any 2016 per donar suport al nou paradigma social de la discapacitat. Aquest conveni vol crear un nou model social que potenciï el respecte a la dignitat humana, la igualtat i la llibertat personal. I la manera de fer-ho és propiciant la inclusió social basant-se en els principis de vida independent, no discriminació, accessibilitat universal, normalització de l'entorn i diàleg civil als municipis metropolitans.

Aquesta activitat també forma part de les iniciatives per afavorir l'autonomia de les persones amb discapacitat, mitjançant la formació adreçada al personal tècnic dels municipis metropolitans. Aquesta sessió dona suport, assessorament i formació a aquest personal en temes relacionats amb la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.

Related documents