Innovació a l'FP

| Subject: Technical and vocational Training, Innovation

Resolució de la 8a edició del Pla de mesures innovació a l'FP

Logotip

Aquest mes de febrer s'ha resolt la concessió d'ajuts econòmics a projectes d'innovació presentats a la convocatòria del Pla de mesures innovació a l'FP, curs 2018-2019.

Enguany s'han presentat un total de 88 projectes, 32 de centres de la ciutat de Barcelona, 21 de centres de municipis metropolitans i 35 corresponents a la demarcació de Barcelona.

La participació és una bona mostra de la voluntat dels centres de formació professional per seguir treballant en la innovació educativa i l'aposta per projectes que aporten valor afegit i qualitat a l'ecosistema de la formació professional. Dels projectes presentats, se n'han resolt favorablement 33, corresponents a l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona, 19 de Barcelona i 14 de centres de municipis metropolitans, i 12 de corresponents a la demarcació de Barcelona.

El Pla de mesures innovació a l'FP l'impulsa la Fundació BCN Formació Professional amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'AMB i posa èmfasi en l'experimentació, les competències clau i les professionals, el treball en equip, la col·laboració amb agents, l'aprenentatge per projectes i l'orientació professional, entre altres elements claus d'innovació.

Related documents