Accessibilitat per a arquitectes

| Subject: Accessibilitat

Formació en línia per impulsar l'accessibilitat en el disseny arquitectònic

Portada

El 15 d'abril es presentarà la formació en línia: "L'accessibilitat com a eina de disseny" que s'estructuren en dos mòduls independents, un dedicat a l'accessibilitat en edificacions i l'altre vinculat a les actuacions en l'èspai públic. En aquesta formació, que es realitzarà en línia, s'estudiarà i aplicarà la importancia d'abordar l'accessibilitat de manera integrada, per tal d'aconseguir un disseny universal de qualitat en què tothom s'hi senti acollit.

L'accessibilitat com a eina de disseny està organitzat per l'Escola Sert i l'Oficina de Polítiques Socials de l'AMB sota la direcció de la doctora en Arquitectura, Marta Bordas.

Accessibilitat a l'edificació i a l'espai públic

A través dels continguts que s'impartiran als cursos i de la dinàmica de les sessions, que seran curtes i àgils i comptaran amb la interacció dels alumnes, el curs introduirà conceptes bàsics d'arquitectura sensorial i accessibilitat cognitiva, farà esment dels requisits de les normatives i potenciarà la creativitat en la resolució de conflictes d'accessibilitat, entre d'altres:

  • El mòdul Edificació aborda el tema de l'accessibilitat i el disseny arquitectònic inclusiu i para una atenció especial a l'entorn ja construït, on la llibertat d'actuació sol ser menor i donar resposta als requeriments exigents de la normativa requereix més comprensió i enginy.
  • El mòdul Espai Públic afronta el disseny de la via pública i altres entorns no urbanitzats des d'una mirada inclusiva, de manera que quedin recollides les necessitats de tots els usuaris, sense excepció, sempre buscant l'equilibri necessari entre accessibilitat i patrimoni.
Presentació de la formació i inscripcions

Related documents
Related links