Quotidianitat

Carrer

Entre les 22 hores de la nit i les 6 hores de la matinada n'hi ha restriccions a la mobilitat nocturna (toc de queda).
Ús de les mascaretes
 • Quines persones han de fer ús de la mascareta?
  Dels 6 anys en endavant és obligatori sempre que no tinguin contraindicació. I dels 3 als 5 anys és recomanable.

  No cal que portin la mascareta les persones següents:
  • Les que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l'ús de la mascareta.
  • Les que no són capaces de treure's la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.
  • Les que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l'ús.
 • Quan he de fer ús de la mascareta?
  En general, l'has d'utilitzar sempre que surtis de casa.

  No cal que en facis ús en els casos següents:

  • Quan practiquis esport.
  • Mentre estàs menjant o bevent.
  • Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil.
  • A casa, si estàs amb persones amb qui convius habitualment.
  • En un vehicle particular, si totes les persones ocupants conviviu.
  • D'excursió, perquè es tracta d'una activitat esportiva.

  Altres situacions:

  • Al carrer: sí que cal, excepte si estàs fent esport.
  • A la feina: sí que cal, excepte si estàs a l'interior d'un despatx propi d'ús individual, amb la porta tancada.
  • Si treballes a l'exterior: sí que cal, llevat que la feina impliqui la pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, algunes tasques relacionades amb la construcció).
  • A la platja: mentre estiguis a la platja en pots prescindir, però l'has d'utilitzar durant el trajecte i en instal·lacions d'ús públic, als lavabos (incloent-hi les cues, si n'hi ha), dutxes o bars de platja.
  • A la piscina o en altres instal·lacions aquàtiques (també de tipus balneari): l'has de fer servir als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors, però no cal a les zones de bany.
  • Si et desplaces en patinet elèctric: sí, és necessari.
  • Al teatre o al cinema: sí, també quan siguin a l'exterior.
  • Al gimnàs: l'has de portar als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors. No cal en el moment en què practiques l'esport.
  • A la terrassa o a l'interior d'un bar o restaurant: un cop t'asseguis a taula, en pots prescindir. Però l'has de portar per anar al lavabo o per anar a pagar o a demanar al taulell.
  • A la biblioteca: sí, l'has d'utilitzar en tot moment.
  • En activitats educatives i/o lúdiques: l'has de portar, excepte en els casos següents:
   • en activitats en les quals estan definits grups estables de convivència
   • en activitats esportives
   • altres activitats que no es puguin fer amb mascareta, com tocar instruments de vent o cantar. Cal extremar mesures com la ventilació i la distància de seguretat i portar la mascareta a les instal·lacions (vestuaris, passadissos, vestíbuls, ascensors, etc.). No cal a les aules, zones d'assaig o espais on es duguin a terme les activitats
  • Al transport públic: sí, l'has de portar en tot moment.
  • En un establiment de turisme (hotel, hostal, alberg, etc.): no cal a les habitacions o a la taula durant els àpats, però sí que cal a les zones comunes i als ascensors.
  • En un càmping: sí, excepte si estàs dins la pròpia parcel·la, a la piscina o durant els àpats.
  • A la perruqueria o en centres d'estètica: sí, te l'has de posar en tot moment.
  • Als establiments comercials: sí, sempre.
  • En un local d'oci: l'has de portar sempre, menys quan estiguis consumint una beguda.
  • En altres tipus d'establiments (bancs, caixes, oficines d'atenció al públic, etc.): sí, l'has de portar en tot moment.
 • Hi ha excepcions en l'obligatorietat de l'ús de la mascareta?
  Sí. Estan exempts de portar la mascareta els casos següents:
  • Qui presenti algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada a causa de l'ús de la mascareta.
  • A qui l'ús de la mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que a causa d'una situació de discapacitat o dependència presenti alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.
  • Quan s'han de desenvolupar activitats en què, per la naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
  • A causa de força major o situació de necessitat.
  • Quan es faci esport individual a l'aire lliure. 

  És recomanable que els infants entre 3 i 5 anys portin mascareta.
 • Quin tipus de mascareta he d'utilitzar?
  En l'àmbit personal, pots utilitzar mascaretes higièniques (de roba) o quirúrgiques. I en l'àmbit laboral, les mascaretes indicades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Com es col·loca correctament la mascareta?
  Cal que la mascareta tapi el nas i la boca.
 • De quina manera m'haig de posar i treure la mascareta?
  Cal rentar-se les mans o aplicar-hi gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho i seguir les indicacions d'aquest vídeo.

 • Cada quan haig de canviar la mascareta?
  Tant les mascaretes quirúrgiques com les higièniques s'han de renovar diàriament. Les mascaretes higièniques (de roba) s'han de rentar a temperatura elevada (> 60 ºC).
 • Si m'haig de treure la mascareta, on la deso?
  És recomanable desar la mascareta en una bossa de paper. També podem utilitzar una bossa de roba si la rentem cada vegada que canviem de mascareta a alta temperatura (> 60 ºC). No és recomanable posar-se la mascareta sota la barbeta, al colze, al canell, etc. mentre no se'n fa ús.
 • On es llencen les mascaretes?
  Les mascaretes d'un sol ús s'han de llençar al rebuig.
 • Puc utilitzar una pantalla facial en comptes de la mascareta?
  La pantalla facial és complementària a l'ús de la mascareta i està indicada en situacions amb risc d'esquitxades (per exemple, si s'està ajudant una persona dependent en tasques com l'alimentació o la higiene). Per tant, encara que s'utilitzi pantalla facial, cal portar mascareta.
 • N'hi ha sancions per no portar mascareta?
  L'incompliment de l'ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.

Up
Anar a comprar o a treballar
 • Què he de tenir en compte abans de sortir de casa?
  Com a recomanacions generals, cal recordar que les persones en quarantena, amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o que hagin tingut contacte amb algun cas positiu de la malaltia no poden sortir, i que lús de la mascareta és obligatori.

  Cal seguir els consells següents:
  • Prendre's la temperatura abans de sortir i no sortir si s'està a més de 37 ºC.
  • Rentar-se les mans abans i després de sortir de casa.
  • Utilitzar les escales en lloc de l'ascensor per sortir al carrer.
  • Porteu la mascareta. És obligatòria a partir dels sis anys.
  • No menjar ni beure al carrer.
  • No abraçar-se, donar-se la mà ni fer-se petons amb altres persones. Sobretot, cal mantenir la distància social d'1,5 metres.
  • Evitar entrar amb els infants a les botigues.
  • Evitar el contacte amb superfícies susceptibles de contaminar-se.
  • Portar la documentació personal a sobre.
 • És obligatori l'ús de la mascareta?
  Sí, qualsevol persona més gran de sis anys ha de portar-la obligatòriament a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic. La sanció per no portar mascareta és de 100 euros.
 • Podré sortir a comprar com fins ara?
  Sí. A quealsevol establiment comercial.

Up
Trobades

Up
Passejar i fer esport
 • Quan i com es pot sortir a fer esport?
  Es pot passejar i fer esport en qualsevol franja horària.
 • Amb qui es pot sortir a fer esport?
  Es pot fer esport individual o en grup però s'han d'evitar les aglomeracions i guardar una distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres. S'ha de fer de manera preferent entre persones que mantenen una relació i contacte molt habitual i amb un màxim de 6 persones.
 • N'hi ha competicons esportives?
  Es permeten les competicions d'esportistes federats de qualsevol edat, amb aforament de públic al 50 % i un màxim de 1.000 persones a l'exterior, i un 30 % amb un màxim de 500 persones a l'interior.

  Les competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet professional: sense presència de públic perquè tenen una normativa específica.
 • Puc utilitzar equipaments esportius dels parcs o les platges?
  • Els equipaments en espais tancats podran obrir amb aforament al 30% i amb activitats grupals limitades a 6 persones i amb ús obligatori de mascareta.
  • Obertes instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure, amb un aforament màxim del 50 % i control d'accés.
  • Es podran reprendre les competicions que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals.
  • Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.

 • Es pot fer servir la bicicleta?
  Per fer esport es poden fer servir bicicletes, patins, patinets o aparells similiars. Si són d'ús compartit i els usuaris no conviuen, s'han d'utilitzar guants. Si hi poden anar dues persones alhora, cal que portin mascareta (no és necessari si conviuen).

Up
Prova: $provaURL