900907/17 - Subministrament per l'execució de millores de seguretat als mòduls del servei BICIBOX

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Subministrament
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Municipis del Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
12 mesos
Pressupost de licitació:
71.300,00 € sense IVA

Data de l'última modificació 04.05.2018 / 11:48

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
2.139,00 euros (3% pressupost licitació)
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
22.12.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
22.12.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

L'obertura sobre 2 s'informarà oportunament al perfil del contractant.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
07.12.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023563.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
MOVEMENT BARCELONA 2005, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
MOVEMENT BARCELONA 2005, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
MOVEMENT BARCELONA 2005, SL
Data de formalització de contracte:
20.04.18

Renúncia desestimació