901191/17 - Subministrament, instal•lació i posada en servei de quatre jocs infantils d'equilibri i grimpada amb xarxes tridimensionals per a la xarxa de parcs metropolitans

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Subministrament
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Xarxa parcs metropolitans
Termini d'execució:
2 mesos
Pressupost de licitació:
208.412,84 € sense IVA

Atenció!

S'està consultant una versió obsoleta.
Consultant versió 1.2 (versió actual 1.3)

Data de la modificació 22.12.2017 / 11:21

Publicació de l'adjudicació

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
no

Garanties exigides

Provisional:
6.252,38 euros (3% import licitació)
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
19.10.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
19.10.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
04.10.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017019042.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
26.10.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
26.10.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
OZIONA, SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
OZIONA, SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
OZIONA, SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, SL

Renúncia desestimació