900887/17 - Servei de manteniment i gestió del servei d'aparcaments segurs de bicicletes complementari dels mitjans de transport metropolità BICIBOX.

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Municipis del Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
4 anys, prorrogables de mutu acord per dos anys més
Pressupost de licitació:
4.540.432,00 € sense IVA

Data de l'última modificació 22.01.2018 / 15:17

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
136.212,96 € (3% pressupost de licitació)
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
18.09.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
18.09.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Data enviament a DOUE:  28 de juliol de 2017.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
02.08.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302007-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
17.08.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&08/022017016492.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
26.09.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
06.10.17 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
26.09.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
06.10.17 12:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
MOVEMENT BARCELONA 2005, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
MOVEMENT BARCELONA 2005, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
MOVEMENT BARCELONA 2005, SL
Data de formalització de contracte:
27.12.17

Renúncia desestimació