Exp. 900128/17 - OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'UN GUAL INUNDABLE AL RIU LLOBREGAT PER A LA CONNEXIÓ DELS MARGES DELS TERMES MUNICIPALS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT I MOLINS DE REI AMB SANT VICENÇ DELS HORTS.

Tornar

Avís

Amb el present anunci s'informa que la present licitació està cofinançada pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del seu Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
5 mesos
Pressupost de licitació:
616.003,33 € sense IVA

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Garantia provisional: 18.480,10
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Grup:
E) Hidràuliques
Subgrup:
5. Defenses de marges i canalitzacions
Categoria:
Categoria 2
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
25.07.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
25.07.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
29.06.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017012734.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
01.08.17 11:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.09.17 12:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
01.08.17 11:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.09.17 12:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
MOIX SERVEIS I OBRES S.L.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
MOIX SERVEIS I OBRES S.L.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
MOIX SERVEIS I OBRES S.L.
Data de formalització de contracte:
28.11.17

Renúncia desestimació