901530-17 - obres del projecte de Centre Cultural i Cívic, al terme municipal de St. Vicenç dels Horts

Tornar

Avís

Avis 1: Aquesta licitació requereix 2 classificacions: Grup C - Subgrup 4 - Categoria 3. Grup C - Subgrup 2 - Categoria 3.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
St. Vicenç dels Horts
Termini d'execució:
15 mesos
Pressupost de licitació:
3.544.222,28 € sense IVA

Data de l'última modificació 30.04.2018 / 11:38

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Grup:
C) Edificacions
Subgrup:
4. Ram de paleta, arrebossats i aplacats
Categoria:
Categoria 3
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
16.01.18

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
16.01.18 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
21.12.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017024404.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.01.18 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
22.02.18 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.01.18 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
22.02.18 12:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
GRUPMAS EDIFICACIO, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL
Data de formalització de contracte:
25.04.18

Renúncia desestimació