900591/17 - Obres de millora dels equipaments esportius del Parc Nou, al terme municipal del Prat de Llobregat

Tornar

Avís

AVIS 1 - Substitució del document de la memòria valorada per un altre més visible. AVIS 2 - Per error a l'anunci hi figura una classificació com a mitjà per acreditar la solvència en el marc del procediment de licitació del present contracte. En el cas present, òbviament l'acreditació de la solvència no seria pas preceptiva atès el pressupost màxim de licitació que figura a la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives. A més, tampoc s'ha previst cap classificació com a mitjà alternatiu d'acreditació de la solvència, tal com es desprèn de la clàusula 5 del PCA. Per tant, com esdevé inequívoc de la lectura dels Plecs de Clàusules Administratives la solvència exigible s'acreditarà de conformitat amb el previst a l'apartat 6é de la clàusula 13.5.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Prat de Llobregat
Termini d'execució:
90 dies
Pressupost de licitació:
82.231,35 € sense IVA

Data de l'última modificació 12.01.2018 / 14:33

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
18.07.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
22.06.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017012160.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.07.17 9:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
26.09.17 11:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.07.17 9:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
26.09.17 11:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA S.L
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L
Data de formalització de contracte:
27.12.17

Renúncia desestimació