Expedient 997/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Serveis d'atenció al públic del projecte "Reparat Millor Que Nou"
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES SM, SL
Termini de la pròrroga:
Fins 11/11/2019
Import pròrroga (IVA exclòs):
53.183,30 €
Prova: $provaURL